چهارشنبه 30 خرداد 1403  

راهنمای طبقات بیمارستان .

 
همکف :
بخش اطفال - مدیریت  دفتر پرستاری- امور اداری و کار گزینی  بهبود کیفیت  رسیدگی به شکایات  مددکاری  کارشناسان ناظر بیمه خدمات - اورژانس  داروخانه- درمانگاه  آزمایشگاه  رادیولوژی  سی تی اسکن-سو نو گرافی- مدارک پزشکی  حسابداری- ترخیص  مرکز تلفن  حراست - تجهیزات پزشکی  انبار -  آشپزخانه

طبقه اول :

( مراقبت های ویژه جراحی ) - ( مراقبت های ویژه عمومی ) - اتاق عمل - جراحی زنان - جراحی مردان

طبقه دوم
 :
 ( مراقبت ویژه نوزادان )- ( زایشگاه ) - انکولوژی

طبقه سوم:
 
داخلی زنان  داخلی مردان -( مراقبت های ویژه قلب و عروق )