چهارشنبه 30 خرداد 1403  

واحد رادیولوژی ، سی تی اسکن و سونوگرافی .

بیمارستان آیت الله طالقانی شامل بخش رادیولوژی و سی تی اسکن وسونوگرافی میباشد . در این بخش 15 نفر پرسنل کاردان وکارشناس رادیولوژی به همراه 2 نفر منشی و4 نفرمتخصص رادیولوژی به صورت شبانه روزی(24ساعت)مشغول خدمت به بیماران میباشند .

بخش رادیولوژی :
در این بخش یک دستگاه آنالوگ شیمادزو وجود دارد که این دستگاه قادر به انجام انواع گرافی های ساده ورنگی
 میباشد . ولی به دلیل حجم بالای مریض وطول کشیدن هر عکس رنگی ، فقط عکس های رنگی درخواستی بخش ها انجام میشود . در بخش رادیولوژی کلیه عکس های ساده در خواستی انجام میشود (ایستاده وخوابیده) در تاریکخانه این بخش دودستگاه پروسسور وجود دارد که به صورت دستی داروی ظهور وثبوت آن عوض میشود .


بخش سی تی اسکن :
شامل یک دستگاه سی تی اسکن
neosoft می باشد . کلیه پرسنلی که در بخش رادیو لوژی مشغول به خدمت میباشند در بخش سی تی اسکن هم خدمت میکنند . 


بخش سونوگرافی :
این بخش شامل یک دستگاه siemens می باشد که بیشتر سونوگرافی های روتین با آن انجام میشود از جمله شکم ،لگن وکلیه و مثانه وپروستات و......لازم به ذکر است سونو گرافی های بارداری بالای هفت ماه وسونوگرافی های تخصصی وپروپ سطحی برای بیماران سر پایی انجام نمیشود .  سونوگرافی ها توسط چهار متخصص رادیولوژی وسونوگرافی در شیفت صبح برای مریض های سرپایی ودر بیست وچهار ساعت به صورت آنکالی برای مریض های بستری انجام میشود .
کلینیک سونو گرافی هر روز از ساعت 15 الی 18 جهت انجام سونوگرافی های بیماران سرپایی دایر می باشد .