چهارشنبه 30 خرداد 1403  

CCU.

بخش مراقبت های ویژه قلب در طبقه سوم واقع شده است این بخش شامل 9 تخت می باشد و بیماران با  بیماری های حاد کرونری(تشخیص سکته قلبی ، آنژین صدری) ، ادم ریوی ، آمبولی ریوی ، نارسایی قلبی ، فشارخون و آریتمی قلبی و غیره در این بخش بستری گردید و توسط پزشکان متخصص و پرستاران ماهر دوره دیده در زمینه مراقبت های ویژه قلبی تحت درمان قرار می گیرند  ، ضمنا این بخش مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی ، سیستم مانیتورینگ و دستگاه پالس اکسی متر می باشد .