چهارشنبه 30 خرداد 1403  

آنکولوژی.

بخش آنکولوژی با 3 تخت در طبقه دوم بیمارستان واقع گردیده که بیماران جهت انجام اقدامات آنکولوژی (شیمی درمانی) ، و بیماران هماتولوژی با دامنه مشخص مثل سایکل سل ، ITP ، آنمی و غیره در این بخش تحت نظر پزشک  فوق تخصص خون وسرطان و متخصص آنکولوژی خدمات درمانی مورد نظر را دریافت می نمایند .