چهارشنبه 30 خرداد 1403  

اورژانس.

اورژانس بیمارستان طالقانی در طبقه همکف واقع شده و با حضور پزشکان متخصص طب اورژانس و عمومی و پرستاران مجرب و کار آزموده خدمات رسانی به بیماران عزیز می باشد . این بخش شامل 26 تخت بزرگسال ، 3 تخت اطفال ، 3 تخت ایزوله ، سرم تراپی ، تزریقات ، نوار قلب ، اتاق عمل ، سرپایی ، احیای قلبی ریوی و واحد تریاژ می باشد .