چهارشنبه 30 خرداد 1403  

بخش اطفال.

با ظرفیت 23 تخت فعال در طبقه همکف واقع گردیده است .این بخش دارای اتاق های 2 تخته و 3 تخته و یک اتاق یک تخته ایزوله جهت بیماران بدحال مانند :گاستروآنتریت (GE) پنومونی ،ایکتر ، اختلالات متابولیک ، سپسیس  بستری می گردند . که توسط پرستاران ماهر و تجهیزات پزشکی پیشرفته چون مانیتورینگ قلبی ، پمپ تزریق سرم ، نبولایزر و دستگاه های فوتوتراپی پیشرفته خدمات پزشکی مورد نظر را دریافت می نمایند .