چهارشنبه 30 خرداد 1403  

معاونت آموزشی.

شرح وظایف معاون آموزشی بیمارستان:

- برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان
- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی
- برنامه ریزی و نظارت بر فضاهای در حال ساخت بیمارستان جهت افزایش سرانه آموزشی بیمارستان
- برنامه ریزی کنفرانس های هفتگی منظم با محوریت موضوعات بالینی جهت دانشجویان
- برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها 
- پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی
- برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی
- نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌های بالینی و درمانگاه‌ها و تسهیل امور آموزشی
- ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها
- تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اساتید
- تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان
- نظارت بر برنامه های مرتبط با دانشجویان  از قبیل برگزاری کلاس های آموزشی ، وضعیت ایمنی، معرفی به بخش ها
- هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی
- تشکیل کمیته‌های آموزشی بیمارستان با مدیریت اعضای هیئت علمی
- نظارت بر  اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان که توسط اعضای هیئت علمی گروه های بالینی سرپرستی می شوند
- برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت فضاهای آموزشی موجود و افزایش فضاهای آموزشی بیمارستان
- نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی توسط دانشجویان