چهارشنبه 30 خرداد 1403  
1402/6/20 دوشنبه

روز جهانی پیشگیری از خودکشی.

روز جهانی پیشگیری از خودکشی ( WSPD) در سال 2003 توسط انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) تأسیس شد ..

.
روز جهانی پیشگیری از خودکشی ( WSPD) در سال 2003 توسط انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) تأسیس شد . 10 سپتامبر هر سال با هدف تمرکز توجه بر این موضوع ، کاهش انگ و افزایش آگاهی در بین سازمان ها ، دولت ها و عموم مردم  بااین دیدگاه برگزار می شود که خودکشی قابل پیشگیری است .
خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی با پیامدهای اجتماعی ، عاطفی و اقتصادی گسترده است . تخمین زده می شود که در حال حاضر بیش از 700000 خودکشی در سال در سراسر جهان رخ می دهد و هر خودکشی افراد زیادی تحت تأثیر قرار می دهد  .
" ایجاد امید از طریق اقدام وعمل " موضوع سالانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی از سال 2021 تا 2023 است . این موضوع به عنوان یک فراخوان قدرتمند برای اقدام ، عمل می کند و یادآوری می کند که جایگزینی برای خودکشی وجود دارد و از طریق اقدامات خود می توانیم امید را تشویق و پیشگیری را تقویت کنیم .
با ایجاد امید از طریق عمل ، می توانیم به افرادی که افکار خودکشی را تجربه می کنند ، سیگنال دهیم که امیدی وجود دارد و ما به آنها اهمیت می دهیم و می خواهیم از آنها حمایت کنیم . همچنین نشان می دهد که اقدامات ما ، هرچند بزرگ یا کوچک ، باشند ممکن است برای کسانی که در حال مبارزه هستند ، " امید " ایجاد کند .

در نهایت ، یادآوری این که پیشگیری از خودکشی یک اولویت بهداشت عمومی است و برای اطمینان از کاهش میزان مرگ و میر خودکشی ، اقدام فوری لازم است .

دانلود فایل

لیلاسلیمانی اصل
سوپروایزرآموزش سلامت
مرکز درمانی آموزشی آیت الله طالقانی آبادان


 
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ