کارگاه اموزشی

.

بیست و یکمین گزارش صبحگاهی پرستاری در تاریخ 98/9/12 در کلاس درس اورژانس  بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان  طالقانی برگزار گردید.

بيشتر