اطلاعیه ها

.

واحد آموزش بیمارستان آیت اله طالقانی بهترین های  سال 1393 را اعلام نمود 

بهترین پرسنل که بیشترین همکاری را داشتند
1-سرکار خانم شیرین عباسی
2- سرکار خانم مهتاب باشی
3- سرکار خانم زهرا کرم زاده
 
مسئولین واحدهایی که در سال 93 13همکاری عالی با واحد آموزش داشته اند
1-سرکار خانم میترا رضایی
2-سرکارخانم فرح ناز زیرک
3-سرکار خانم میترا زمانی زاده
 
منظم ترین شرکت کننده در کارگاه های شیر مادر
1-سرکار خانم معصومه السادات حسینی

 
فعالترین بخش در دوره های  آموزشی
1-بخش سی.سی.یو

 
فعالترین  واحد ، پشتیبانی 
1-واحد مدارک پزشکی

abadanums.ac.ir
 

بیشتر