اخبار

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی آبادان، در تاریخ ۱بهمن ماه ۹۸ مدیریت مرکز به همراه کارشناسان تغذیه و بهداشت محیط از محل طبخ غذا (آشپزخانه)،انبار مواد غذایی آشپزخانه و توزیع غذا و همچنین وضعیت ساختمان آشپزخانه بازدید به عمل آوردند.

◻️در این بازدید نوع برنج، انواع گوشت ، نمک و روغن مصرفی ,میزان نمک و روغن مواد غذایی عرضه شده در بیمارستان  ,نوع ظروف مورد استفاده ,کارت سلامت و بهداشت فردی کارکنان آشپزخانه و بهداشت محیط ,فضای آشپزخانه انبار مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

 ◻️دکتر کوتی در این بازدید ضمن تاکید مجدد به عوامل آشپزخانه به جهت ارائه غذای باکیفیت ، بر ضرورت به روز رسانی و ارتقای کیفی پخت غذا و همچنین رعایت بهداشت مواد غذایی و ارائه غذای مطلوب  تهیه شده از محصولات استاندارد و‌مورد تایید در بیمارستان تأکید کرد.

بیشتر