اخبار

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی ،  کمیته اورژانس دی  ماه ۹۸  تشکیل شد .
در این کمیته سر کار خانم صادق زاده مسئول اورژانس و دبیر کمیته اورژانس  بیمارستان  گزارشی از مصوبات جلسه ی پیشین قرائت و چگونگی پیشرفت مصوبات را تشریح کرد .و در ادامه به دستور کار جلسه پرداخت.

بیشتر