پنجشنبه 1 مهر 1400  

برنامه کلینیک:.

 برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی آیت الله طالقانی آبادان(کلیک کنید)