پنجشنبه 1 مهر 1400  

NICU.

بخش مراقبت های ویژه نوزادان در طبقه دوم واقع می باشد نوزادان نارس (2 هفته به بالا ) ، نوزادان با تشخیص SEPSIS ، ARDS ، پنومونی ، مکونیوم  آسپیراسیون ، پنوموتراکس و غیره بستری شده و تحت درمان و مراقبت های خاص قرار می گیرند و در صورت نیاز به مراقبت در سطح بالا به ونتیلاتور  برای نوزادان انجام می شود .