پنجشنبه 1 مهر 1400  

واحد پاتولوژی.

 
بخش آسیب شناسی ( پاتولوژی )

پاتولوژی بیمارستان طالقانی آبادان
 بصورت شبانه روزی یکی از پرکارترین آزمایشگاههای شهر محسوب می شود که در قسمت همکف بیمارستان قرار گرفته است .
مسئولیت انجام تحویل نمونه ، فیکساسیون بافتی ، تهیه لام و رنگ آمیزی و تشخیص نمونه های بیماران بستری و سرپائی و نمونه ارسالی از سایر مراکز بعهده این بخش می باشد. به دلیل حضور متخصص آسیب شناسی و وجود وسایل و دستگاههای مربوطه این بخش آمادگی دارد که به سایر مراکزی که به علل مختلف این بخش از آزمایشگاه در آنها فعال نیست خدمات لازمه را ارائه نماید.


تجهیزات این بخش شامل :

TISSUPROCESSOR
MEMMERT
فور
TISSUE FLOAT
میکروتوم

DISPENSER