سه‌شنبه 6 آبان 1399  

معرفی ریاست بیمارستان.

دکتر سید نادر نقیبی

متخصص طب اورژانس

شماره تلفکس
 دفتر ریاست

06153361030