کارگاه آموزش
آزمون (اصطلاحات)
 • 1399/8/5 دوشنبه آزمون (اصطلاحات)
  آزمون (اصطلاحات) گروه هدف : آمار و مدارک پزشکی ، فناوری اطلاعات سلامت ، ماما ، مراقبت سلامت ، بهداشت عمومی ، تغذیه در تاریخ : 18 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir
آزمون (آشنایی با کاربری و نگهداشت دستگاه اکسیژن ساز)
آزمون (کدهای اخلاق مامایی)
 • 1399/7/24 پنجشنبه آزمون (کدهای اخلاق مامایی)
  آزمون (کد های اخلاق مامایی) گروه هدف : ماما در تاریخ : 6 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir
آزمون (کار با ونتیلاتور)
 • 1399/7/22 سه‌شنبه آزمون (کار با ونتیلاتور)
  آزمون (کار با ونتیلاتور) گروه هدف : پرستار ، بیهوشی ، فوریت ها ، اتاق عمل ، تجهیزات پزشکی در تاریخ : 5 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir
آزمون (تریاژ در بحران کرونا)
 • 1399/7/21 دوشنبه آزمون (تریاژ در بحران کرونا)
  آزمون (تریاژ در بحران کرونا) گروه هدف : پرستار ، بهیار ، ماما ، مراقبت سلامت ، فوریت ها در تاریخ : 3 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir
آزمون (کارکرد های تخصصی ارائه خدمات بهداشت محیط در مدیریت بلایا)
آزمون (نقش تغذیه و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل سرطان های شایع)
آزمون الکترونیکی (مدیریت در سوانح و حریق)
آزمون الکترونیکی (اصول اجرای صحیح برنامه سلامت مادران سطح یک )
آزمون الکترونیکی (بهداشت محیط در کارگاه های قنادی )