اخبار
.

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان

1400/1/15 یکشنبه

امروز یکشنبه فروردین ماه 1400 ، دکتر سلمان زاده رئیس علوم پزشکی ابادان از بخشهای مختلف بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان دیدار کرد.

 امروز یکشنبه ۱۵ فرودین  ماه ۱۴۰۰ دکتر سلمان زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ابادان، از بخش های مختلف  بیمارستان طالقانی  بازدید و ضمن عیادت از بیماران بستری، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی و وضعیت بالینی این بیماران قرار گرفت.
 
كلمات كليدی :آبادانبیمارستان طالقانیبازدید از بیمارستانرئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان