کارگاه آموزش
.

آزمون الکترونیکی (شیوه زندگی سالم زنان با رویکرد کویید 19 )

1399/7/15 سه‌شنبه

آزمون الکترونیکی (شیوه زندگی سالم زنان با رویکرد کویید 19 ) گروه هدف : کلیه کارکنان در تاریخ : 21 مهرماه ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir