کارگاه آموزش
.

آزمون الکترونیکی ، احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بیماران مبتلا به کرونا

1399/6/2 یکشنبه

آزمون الکترونیکی احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بیماران مبتلا به کرونا ، گروه هدف : پرستار، بهیار ، بیهوشی ، اتاق عمل ، ماما و فوریت پزشکی در تاریخ دوم شهریور ماه ساعت 12:00 الی 17:00 برگزار خواهد گردید .