اطلاعیه ها
سامانه نظام پیشنهادات و انتقادات
سامانه نظام پیشنهادات و انتقادات دانشکده علوم پزشکی آبادان راه اندازی گردید . جهت دسترسی به این سامانه به سایت اصلی دانشکده - معاونت توسعه مدیریت و منابع - گروه توسعه سازمان و تحول اداری - سامانه نظام پیشنهادات مراجعه نموده و با دریافت کد رهگیری پیشنهاد خود را پیگیری نمایید .
جهت ورود به سامانه بر لینک ذیل کلیک کنید :