شرح وظایف واحد داروخانه ها
 
- پیگیری وهماهنگی تشکیل کمیسیون ماده20دارویی
- کارشناسی موارد ارجاعی به کمیسیون ماده 20دارویی وتشکیل پرونده
- پیگیری امور مربوط به دبیر خانه کمیسیون ماده 20دارویی
- پیگیری صدور احکام کمیسیون ماده 20دارویی
- انجام مکاتبات مربوط به مصوبات کمیسیون ماده 20 دارویی
- صدورپروانه های تاسیس ومسئول فنی
- اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه
- انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده 20 دارویی با اداره کل نظارت بر دارو
- تشکیل پرونده متقاضیان تاسیس
- تهیه فهرست داروسازان وداروخانه های بخش خصوصی ودولتی ودریافت آدرس وشماره تلفن
- تنظیم صورتحساب مبالغ واریزی و درامد های ناشی از صدور پروانه ها
- تکمیل امضاء موارد کمیسیون ماده 20 دارویی
- همراهی اکیپ بازرسی در صورت نیاز
- ارائه آمار وگزارش عملکرد به صورت ماهیانه وسالیانه
 
بيشتر
پیوندها

تعداد بازديد اين صفحه: 3213
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24922359 تعداد بازديد زيرپورتال: 864710 اين زيرپورتال امروز: 577 سایت در امروز: 10071 اين صفحه امروز: 2