دوشنبه 16 تير 1399  

رئیس بیمارستان

معرفی .

دکتر هوشان شریعتی قادی کلایی

جراح و متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس و فکس دفتر ریاست

06153361030