دوشنبه 11 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1399/3/31 شنبه

آزمون الکترونیکی روش صحیح استفاده از وسایل حفاظتی فردی.

.

آزمون الکترونیکی ، روش صحیح استفاده از وسایل حفاظتی فردی ، جهت : کلیه کارکنان بیمارستان ها در تاریخ سی و یکم خرداد ماه  ساعت 12:00 لغایت  18:00 برگزار شد .

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر