دوشنبه 11 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1399/4/15 یکشنبه

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی.

.

آزمون الکترونیکی  مهارتهای ارتباطی جهت : کلیه کارکنان  در تاریخ پانزدهم تیر ماه  ساعت 12:00 الی 17:00 برگزار شد .

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر