دوشنبه 11 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1399/6/2 یکشنبه

آزمون الکترونیکی ، احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بیماران مبتلا به کرونا.

آزمون الکترونیکی احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بیماران مبتلا به کرونا ، گروه هدف : پرستار، بهیار ، بیهوشی ، اتاق عمل ، ماما و فوریت پزشکی در تاریخ دوم شهریور ماه ساعت 12:00 الی 17:00 برگزار خواهد گردید ..

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر