چهارشنبه 13 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1399/7/16 چهارشنبه

آزمون الکترونیکی ( سلامت باروری زنان در همه گیری کویید 19 ).

آزمون الکترونیکی ( سلامت باروری زنان در همه گیری کویید 19 ) گروه هدف : پزشک ، پرستار، بهیار ، ماما ، مراقب سلامت ، بهداشت عمومی ،بهداشت روان ، بهداشت محیط ، بهورز در تاریخ : 24 مهرماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر