دوشنبه 11 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1399/4/21 شنبه

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی هموویژیلانس .

.

 

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی هموویژیلانس  جهت : پرستاران ، بهیار،  اتاق عمل، بیهوشی ،ماما ، فوریتها ، علوم آزمایشگاهی در تاریخ  21/04/99 ساعت 12:00 الی 17:00 برگزار شد .

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر