چهارشنبه 13 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1399/7/20 یکشنبه

آزمون الکترونیکی (مدیریت در سوانح و حریق).

آزمون الکترونیکی (مدیریت در سوانح و حریق) گروه هدف : کلیه کارکنان در تاریخ : 30 مهرماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر