چهارشنبه 13 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1399/7/17 پنجشنبه

آزمون الکترونیکی (بهداشت محیط در کارگاه های قنادی ) .

آزمون الکترونیکی (بهداشت محیط در کارگاه های قنادی ) گروه هدف : بهداشت محیط در تاریخ : 28 مهرماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر