پنجشنبه 1 مهر 1400  

کارگاه آموزش

آزمون (اصطلاحات)

آزمون (اصطلاحات) گروه هدف : آمار و مدارک پزشکی ، فناوری اطلاعات سلامت ، ماما ، مراقبت سلامت ، بهداشت عمومی ، تغذیه در تاریخ : 18 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/8/5 دوشنبه
آزمون (اصطلاحات)

آزمون (آشنایی با کاربری و نگهداشت دستگاه اکسیژن ساز)

آزمون (آشنایی با کاربری و نگهداشت دستگاه اکسیژن ساز) گروه هدف : تجهیزات پزشکی ، اتاق عمل ، بیهوشی در تاریخ : 7 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/27 یکشنبه
آزمون (آشنایی با کاربری و نگهداشت دستگاه اکسیژن ساز)

آزمون (کدهای اخلاق مامایی)

آزمون (کد های اخلاق مامایی) گروه هدف : ماما در تاریخ : 6 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/24 پنجشنبه
آزمون (کدهای اخلاق مامایی)

آزمون (کار با ونتیلاتور)

آزمون (کار با ونتیلاتور) گروه هدف : پرستار ، بیهوشی ، فوریت ها ، اتاق عمل ، تجهیزات پزشکی در تاریخ : 5 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/22 سه‌شنبه
آزمون (کار با ونتیلاتور)

آزمون (تریاژ در بحران کرونا)

آزمون (تریاژ در بحران کرونا) گروه هدف : پرستار ، بهیار ، ماما ، مراقبت سلامت ، فوریت ها در تاریخ : 3 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/21 دوشنبه
آزمون (تریاژ در بحران کرونا)

آزمون (کارکرد های تخصصی ارائه خدمات بهداشت محیط در مدیریت بلایا)

آزمون (کارکرد های تخصصی ارائه خدمات بهداشت محیط در مدیریت بلایا) گروه هدف : بهداشت محیط در تاریخ : 3 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/21 دوشنبه
آزمون (کارکرد های تخصصی ارائه خدمات بهداشت محیط در مدیریت بلایا)

آزمون (نقش تغذیه و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل سرطان های شایع)

آزمون (نقش تغذیه و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل سرطان های شایع) گروه هدف : پزشک ، تغذیه ،بهداشت خانواده ، ماما ، دارو ساز در تاریخ : 29 مهرماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/20 یکشنبه
آزمون (نقش تغذیه و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل سرطان های شایع)

آزمون الکترونیکی (مدیریت در سوانح و حریق)

آزمون الکترونیکی (مدیریت در سوانح و حریق) گروه هدف : کلیه کارکنان در تاریخ : 30 مهرماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/20 یکشنبه
آزمون الکترونیکی (مدیریت در سوانح و حریق)

آزمون الکترونیکی (اصول اجرای صحیح برنامه سلامت مادران سطح یک )

آزمون الکترونیکی (اصول اجرای صحیح برنامه سلامت مادران سطح یک ) گروه هدف : بهورز در تاریخ : 28 مهرماه ، ساعت 13:00 الی 17:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/17 پنجشنبه
آزمون الکترونیکی (اصول اجرای صحیح برنامه سلامت مادران سطح یک )

آزمون الکترونیکی (بهداشت محیط در کارگاه های قنادی )

آزمون الکترونیکی (بهداشت محیط در کارگاه های قنادی ) گروه هدف : بهداشت محیط در تاریخ : 28 مهرماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/17 پنجشنبه
آزمون الکترونیکی (بهداشت محیط در کارگاه های قنادی )

آزمون الکترونیکی ( سلامت باروری زنان در همه گیری کویید 19 )

آزمون الکترونیکی ( سلامت باروری زنان در همه گیری کویید 19 ) گروه هدف : پزشک ، پرستار، بهیار ، ماما ، مراقب سلامت ، بهداشت عمومی ،بهداشت روان ، بهداشت محیط ، بهورز در تاریخ : 24 مهرماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/16 چهارشنبه
آزمون الکترونیکی ( سلامت باروری زنان در همه گیری کویید 19 )

آزمون الکترونیکی (شیوه زندگی سالم زنان با رویکرد کویید 19 )

آزمون الکترونیکی (شیوه زندگی سالم زنان با رویکرد کویید 19 ) گروه هدف : کلیه کارکنان در تاریخ : 21 مهرماه ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir

1399/7/15 سه‌شنبه
آزمون الکترونیکی  (شیوه زندگی سالم زنان با رویکرد کویید 19 )

آزمون الکترونیکی ( آموزش بیماران مبتلا به کویید 19 )

آزمون الکترونیکی ( آموزش بیماران مبتلا به کویید 19 ) گروه هدف : پرستار، بهیار ، بیهوشی ، اتاق عمل ، ماما و فوریتها در تاریخ 19 مهرماه ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد گردید.

1399/7/12 شنبه
آزمون الکترونیکی (  آموزش بیماران مبتلا به کویید 19 )

آزمون الکترونیکی ، احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بیماران مبتلا به کرونا

آزمون الکترونیکی احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بیماران مبتلا به کرونا ، گروه هدف : پرستار، بهیار ، بیهوشی ، اتاق عمل ، ماما و فوریت پزشکی در تاریخ دوم شهریور ماه ساعت 12:00 الی 17:00 برگزار خواهد گردید .

1399/6/2 یکشنبه
آزمون الکترونیکی ، احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بیماران مبتلا به کرونا
12>>>
نسخه قابل چاپ