چهارشنبه 13 مرداد 1400  

اخبار

1400/3/8 شنبه

آغاز ارزیابی سنجه های اعتباربخشی بیمارستان.

مرکز آموزشی درمانی ایت الله طالقانی آبادان با آمادگی کامل به استقبال تیم ارزیاب سنجه های اعتبار بخشی ، رفت..

.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان طالقانی ، امروز شنبه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰  ،  ارزیابی سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان آیت الله طالقانی به طور رسمی آغاز شد.
دکتر الهام سنیسل بچاری رئیس بیمارستان در جلسه ای که با حضور بازرسان اعتبار بخشی وزارت ودانشگاه  ،ومسئول  اعتبار بخشی بیمارستان تشکیل شد ، ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از بازرسان محترم ، گفتند با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کسب حداکثر امتیاز در ارزیابی سنجه ها گفتند : بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان با آمادگی کامل پذیرای تیم ارزیاب اعتبار بخشی دانشگاه و وزارتخانه متبوع می باشد و امیدواریم با توجه به شرایط سخت کرونا و  زحمات تمامی کارکنان بخش های درمانی ،اداری-پشتیبانی ، در نهایت به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

دانشکده علوم پزشکی آبادان
 
.
آرشیو
عكس های مرتبط :كلمات كليدی :آبادانطالقانی آباداناعتبار بخشیارزیابی
نسخه قابل چاپ
بیشتر