چهارشنبه 30 خرداد 1403  

کارگاه آموزش

1399/7/24 پنجشنبه

آزمون (کدهای اخلاق مامایی).

آزمون (کد های اخلاق مامایی) گروه هدف : ماما در تاریخ : 6 آبان ماه ، ساعت 15:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر