چهارشنبه 30 خرداد 1403  
1400/3/10 دوشنبه

راه اندازی سامانه خود مراقبتی در حوزه سلامت روان.

افراد می توانند ضمن مطالعه محتوای آموزشی ،درصورت نیاز با استفاده ازسامانه به جستجوی مراکزخدمات جامع سلامت نزدیک محل سکونت خود پرداخته و برای دریافت خدمات سلامت روان ازپزشکان و کارشناسان سلامت روان درنظام مراقبت های بهداشتی اولیه کمک بگیرند ..

.
جهان درحال گذر از یکی از سخت ترین بحران های حوزه سلامت می باشد و ویژگی اصلی این بحران و همه گیری این است که علاوه برتاثیرات درحوزه سلامت ،تاثیرات شگرفی برسایر وجوه زندگی انسان ها ازجمله وضعیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین سلامت روان و سبک زندگی آنان نیزگذاشته است .مردم کشورما نیز همانند تمامی کشورهای جهان با مسائل و مشکلات همه گیری کووید 19 مواجه بوده و علاوه برمشکلات و عوارض اجتماعی واقتصادی که این بیماری تحمیل نموده ، با آسیب های روانی زیادی مانند استرس،اضطراب ، ترس از مرگ خود و عزیزان ،افسردگی و وسواس نیزمواجه بوده اند : ازاین رو حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی دراین مدت باهمکاری سایربخش های نظام سلامت تلاش وافری در راستای پاسخ به نیازهای سلامت روان جمعیت عمومی وارائه خدمت به گروه های درمعرض خطر بالاتر نموده است .با وجود محدودیت های ایجادشده ،سعی براین بوده است که افرادمتناسب با سطح سواد سلامت خود بتوانند به فراگیری مطالبی جهت خود مراقبتی درحوزه سلامت روان بپردازند.
به همین جهت حوزه معاونت بهداشت اقدام به راه اندازی سامانه خود مراقبتی درحوزه سلامت روان ذیل پایگاه اینترنتی نموده است .
http://salamat.gov.ir     
همه افراد هم اکنون می توانند بدون ذکر مشخصات هویتی،بامراجعه به این پایگاه وانتخاب گزینه "خودارزیابی روانشناختی " درسمت چپ و پایین صفحه ،به سوالات ده گانه غربالگری درحوزه سلامت روان پاسخ داده و ازسامانه بازخورد دریافت نمایند.همچنین دربخش های بعدی ،محتوای آموزشی خود مراقبتی درحوزه سلامت روان و فهرست مراکزخدمات جامع سلامت نیزگنجانده شده است .
افراد می توانند ضمن مطالعه محتوای آموزشی ،درصورت نیاز با استفاده ازسامانه به جستجوی مراکزخدمات جامع سلامت نزدیک محل سکونت خود پرداخته و برای دریافت خدمات سلامت روان ازپزشکان  و کارشناسان سلامت روان درنظام مراقبت های بهداشتی اولیه کمک بگیرند .


دانشکده علوم پزشکی آبادان

 
 
.
آرشیو
كلمات كليدی :آبادانبیمارستان آیت الله طالقانیسامانه خود مراقبتی در حوزه سلامتسلامت روان